Renumeration for guest lecturers

-------- Original Message --------
Subject: Re: Fwd: Re: Fwd: Honorar til ekstern foreleser
Date: Thu, 03 Oct 2013 10:00:58 +0200
From: Narve Trædal

Her er det systemet vi har følgt i alle år:

Satsane (antall timar)står her:
http://www.uio.no/for-ansatte/ansettelsesforhold/lonn_utbetal/lonn/lonns...

For folk som stort sett snur bunken frå forrige år, brukar vi kategori
2,dvs 4 timar per time. For genuine originale forelesningar brukar vi
kategori 1.

Lønnstrinnet har vi anslått ut frå kompetanse. Professorkompetanse, ltr. 77, f.aman, ltr. 65, univ.lektor, ltr. 60. Dei fleste frå næringslivet kjem vel i lektor-katgorien. Toppsjefar har vi vel betalt som professorar.

For å forenkle dette enno meir, har vi stort sett funne fram det bilaget dei fekk forrige gong dei forelas, og så brukt det same som då.

Utanlandske gjesteforelesarar får kr 1836 per time.