Ansvar for ytringer på nett - særlig om formidlerens ansvar

TitleAnsvar for ytringer på nett - særlig om formidlerens ansvar
Publication TypeBook
Year of Publication2008
AuthorsBing J
Number of Pages267
PublisherUniversitetsforlaget
CityOslo
ISBN Number978-82-15-01279-7
Keywordsinternet, law